Vytisknout tuto stránku

Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice

Sídlo: 384 71  Šumavské Hoštice 21
Identifikační číslo: 71 003 541
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Šumavské Hoštice
Součásti: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna


Počet žáků: ZŠ 104,  ŠD 25,   MŠ 21
Cizí jazyk: angličtina, němčina od 3.roč.
Vzdělávací program: 1. až 4.ročník, 6. až 9.: ŠVP ŠKOLA PRO ŽIVOT, 5.roč.: č.j.: 16 847/96-2, Základní škola
Ředitel školy: Mgr. Miroslav Kouba
Pedagogický sbor: ZŠ – Mgr. Petr Fleischmann, Phdr. Miluše Stranadová, Mgr. Barbora Fleišmannová, Mgr. Jaroslava Grambličková, Ing. Anna Olahová, Mgr. Drahomíra Svobodová, Ing.Věra Doulová, Ing.Eva Vaníčková, Mgr. Lenka Fleišmanová, p. Lucie Jiroušková
MŠ – Alena Interholzová, Jana Korytarová

Základní škola a Mateřská škola Šumavské Hoštice má 9 postupných ročníků v sedmi třídách. Žáci prvního ročníku jsou vždy v samostatné třídě, v dalších třídách jsou pak spojovány skupiny 2.a 4. roč. a 3.a 5. roč. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro kapacitu 200 žáků.