Vytisknout tuto stránku

Základní škola a Mateřská škola Malenice

Základní škola a Mateřská škola Malenice je málotřídní škola s 5 postupnými ročníky ve třech třídách. Žáci prvního ročníků jsou vždy v samostatné třídě, v dalších třídách
jsou pak spojovány skupiny 2.a 3.roč. a 4.a 5.roč. Budovy a prostory školy jsou stavěny
pro kapacitu 50 žáků.

Škola je spádovou školou pro Malenice, Straňovice, Zlešice a část obce Lčovice,
do školy však docházejí i děti z obcí mimo spádovou oblast (Černětice).

Škola je umístěna ve středu obce, v ideálním dosahu ze všech částí obce,
od vlakového nádraží i autobusové zastávky.

Součástí školy je i mateřská škola a školní jídelna.