Vytisknout tuto stránku

Pusť se do soutěže s Rašeliníčkem!

Milé děti,

jsem skřítek Rašeliníček a žiji na šumavských rašeliništích. Protože sem ke mně na Šumavu v červnu všichni přijedete, byl bych rád, kdybyste si mě uměly představit.


Vezměte si ve škole, školní družině nebo doma čtvrtku a zkuste mne nakreslit. Kdo neumí dobře kreslit, ale raději píše, popište, jak si představujete mou podobu a můj způsob života.

Své práce pečlivě podepište, napište, z jaké jste třídy a školy a odevzdejte do 10.června své třídní učitelce nebo učiteli.

Porota spolu se mnou vybere tři nejlepší, jejichž jména  spolu s pracemi budou uveřejněni v příštím projektovém zpravodaji SU-MA-VA.CZ a na webových stránkách projektu. Těšit se můžete i na věcné ceny.

Tak hodně úspěchů! Váš Rašeliníček