Vytisknout tuto stránku

O.S. CHANCE IN NATURE - LAG

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP je nezisková organizace založená v roce 2004 na bázi partnerství soukromého a veřejného sektoru jako občanské sdružení. Působí na území Prachaticka, Vlachovobřezska a Čkyňska.

Mezi členy sdružení jsou jak mikroregiony, obce, tak i podnikatelé a neziskové i vzdělávácí organizace.

Cílem sdružení je maximální využití potenciálu území a zajištění trvale udržitelného rozvoje s ohledem na ekologické principy. Sdružení usiluje o zavádění nových forem zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posilování ekonomického prostředí, místní hospodářský rozvoj mimojiné také prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů na území regionu.

Tento rozvoj může být zajištěn pouze prostřednictvím partnerství všech aktérů na území, proto se místní akční skupina stala zázemím a způsobem komunikace a realizace rozvojových plánů a partnerských rozvojových projektů v rozmanitých oblastech (životní prostředí, podnikání, cestovní ruch aj.).

Místní akční skupina reprezentuje region a realizované projekty doma i v zahraničí a navazuje kontakty s partnery na místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni.

Bližší informace o činnosti sdružení najdete na www.chanceinnature.cz