Vytisknout tuto stránku

O projektu


Cílem projektu je formou partnerství tří základních škol ZŠ Malenice, ZŠ Šumavské Hoštice, ZŠ Vacov a neziskové organizace (O.s. Chance in nature) vytvořit takové podmínky, aby mohly být uplatněny moderní formy výuky především v oblasti environmentální problematiky, udržitelného rozvoje a rozvoje využití interaktivních informačních technologií.

Náplní projektu jsou čtyři vzájemně provázané klíčové aktivity:

1. Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast

2. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele

3. Rozvoj partnerství a síťování

4. Činnost informačního koutku pro žáky a učitele

Výstupem projektu bude obohacení školní praxe o nové metody učení v oblasti environmentálního vzdělávání a drobné změny životního prostředí v okolí škol, na jejichž návrzích, realizaci, využívání a ochraně se podílejí žáci a učitelé zapojených škol.