Vytisknout tuto stránku

O webu

Interaktivní webové stránky SU-MA-VA.CZ  jsou důležitou součástí projektu  „ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI“, do kterého jsou zapojené ZŠ Šumavské Hoštice, ZŠ Malenice a ZŠ Vacov.

Interaktivní web SU-MA-VA.CZ je výukovým nástrojem, jehož hlavním cílem je:

- vzdělávat o tématech environmentální výchovy a problematice trvale udržitelného rozvoje

- zvyšovat dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií – tedy jak zacházet s počítačem, s internetem, jak ho smysluplně využívat, jak na něm hledat relevantní informace

- rozvíjet kritické myšlení, myšlení v souvislostech, rozvíjet spolupráci a komunikaci

- motivovat děti aktivně se účastnit aktivit projektu a prohloubit vztah dětí k prostředí, ve kterém vyrůstají

Webové stránky nabízí novou metodu vzdělávání v oblasti environmentální výchovy a je určen nejen pro žáky a učitele partnerských škol, a také pro širokou veřejnost – rodiče dětí a další zájemce o vzdělávání, environmentální problematiku a další související témata.

Název SU-MA-VA.CZ byl sestaven dle návrhů žáků partnerských škol.

Proč tento název… bystrému návštěvníkovi jistě nebude dlouho trvat přijít na původ tohoto názvu…

Jedná se o první dvě písmena obcí, kde se nacházejí naše školy  (ŠUmavské Hoštice, MAlenice, VAcov). Tento název byl vyhodnocen jako nejlepší v rámci vyhlášené školní ankety.

Na grafickém návrhu se podíleli žáci 9.ročníku ZŠ v Šumavských Hošticích. Ze třech návrhů zpracovaných žáky byl vybrán grafický návrh zobrazující jezírko se třemi lekníny symbolizující tři zapojené školy do projektu. Grafický návrh byl následně dopracován odborníky do finální podoby, kterou můžete vidět právě nyní.

S interaktivním webem projektu se žáci a učitelé budou setkávat během celého projektu.

Snažili jsme se, aby koncepce webu byla jednoduchá a srozumitelná tak, aby mohl web dobře sloužit dětem a učitelům při výuce i mimo ni.

Pokud byste měli jakékoli otázky týkající se fungování webu SU-MA-VA.CZ, obraťte se na administrátorku webu Ivetu Frkovou na mail: info@su-ma-va.cz